Organizácie, u ktorých nájdeš pomoc

Na Slovensku existuje viacero organizácií, ktoré sa venujú pomoci ženám, ktoré sú nečakane tehotné alebo trpia po spontánnom či umelom potrate. Uvádzame hlavne tie s celoslovenskou pôsobnosťou. Ich pracovníci vás prípadne vedia odporučiť na ďalšie organizácie.

Poradňa Alexis, n. o.

(celoslovenská pôsobnosť)

Poskytuje poradenstvo v prípade neželaného tehotenstva a v prípade problémov spojených so spontánnym či umelým potratom. Je jediná svojho druhu na Slovensku. Poradenstvo poskytuje nielen ženám a dievčatám, ale aj otcom, rodinným príslušníkom a ľuďom, ktorí riešia otázky spojené so zameraním poradne. Okrajovo sa venuje aj párom, ktoré majú problémy s plodnosťou. Spolupracuje s odborníkmi z oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva a NaProTeechnológií. V rámci svojej činnosti tiež ponúka prednášky pre základné a stredné školy, ale aj iné kolektívy.

Kontakt
Tel.: 0911 350 200, 0917 350 200
Email: poradna@alexisporadna.sk
Web: www.alexisporadna.sk

Fórum života, o. z.

Je najväčšou pro-life organizáciou na Slovensku. Okrem advokácie a prevencie v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť sa zameriava aj na konkrétnu pomoc tehotným ženám. Realizuje projekt Zachráňme životy, ktorý je systémom finančnej pomoci na záchranu počatého dieťaťa a pomoci jeho matke. Projekt sa realizuje v spolupráci s 26 organizáciami a krízovými centrami, ktoré odborne pracujú s tehotnými ženami a matkami s deťmi v núdzi po celom Slovensku. Je súčasne darcovským systémom pre tých, ktorí chcú finančne pomáhať matkám v núdzi.

Kontakt
Tel.: +421 903 533 946
Email: forumzivota@forumzivota.sk
Web: www.forumzivota.sk

Áno pre život, n. o.

(pôsobnosť Žilinský kraj; linka pomoci celoslovensky)

Ponúka pomoc dievčatám, ženám a matkám s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Okrem núdzového bývania pre tehotné ženy prevádzkuje bezplatnú nonstop linku pomoci, na ktorú sa môže tehotná žena v núdzi obrátiť. Linka má celoslovenskú pôsobnosť a je dostupná zo všetkých sietí.

Kontakt
Tel.: 041/54 94 950 Bezplatná LINKA POMOCI – 0800 120 024
Email: apz@nextra.sk
Web: anoprezivot.sk

Zachráňme Kukulíkalogo kukulik

(pôsobnosť Banskobystrický kraj)

Lokálna sieť pomoci tehotnej žene v ohrození na území mesta Banská Bystrica, do ktorej je zapojených viacero organizácií či jednotlivcov.

Kontakt
Tel.: 0918 653 817
Email: bazalka@navrat.sk
Web: www.bb.mestorodiny.sk

Projekt Ráchelina vinica logo rachelina vinica

(celoslovenská pôsobnosť)

Terapeuticko-duchovný víkendový program Ráchelina vinica je určený matkám, otcom, súrodencom, príbuzným, zdravotníkom, ktorí sú poznačení hlbokou bolesťou zo smrti dieťaťa (detí) spôsobenou potratom. Odborne postavený program Ráchelinej vinice predstavuje prepojenie duchovného a psychologického aspektu. Etický kódex zaväzuje všetkých zúčastnených k mlčanlivosti.

Kontakt
Tel.: 0911 911 794
Email: rachel@rodinabb.sk
Web: www.rachel.rodinabb.sk

Zachráňme životy

„Zachráňme životy“ je systém pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho matke v krajnej životnej situácii.
Kontakt
Tel.:0911 756 026
Email: info@zachranmezivoty.sk
Web: www.zachranmezivoty.sk

Zdroje:

Informačné materiály Poradne Alexis